• Dutch
 • Frisian
 • Saterfrisian
 • Afrikaans
Show all
4.5.Bibliographical notes
quickinfo

There is an extensive Dutch literature on PP-complements and some articles that should be mentioned in this connection are: Van den Toorn (1971/1981), Zwaan (1972), Paardekooper (1986), Schermer-Vermeer (1988/1990), Haeseryn et al. (1997), Duinhoven (1989). Neeleman & Weerman (1999), Klooster (2001), Helmantel (2002), Loonen (2003), Broekhuis (2004/2007) and Schermer-Vermeer (2006/2007). The complementive use of adpositional positional phrases received a great deal of attention during the advent of Stowellʼs (1981) small clause theory: important studies are Hoekstra (1984a), Hoekstra et al. (1987), Mulder & Wehsmann (1989) and Hoekstra and Mulder (1990), and also Teun Hoekstraʼs paper Small Clauses everywhere, which was published posthumously in Hoekstra (2004).

readmore
References:
 • Broekhuis, Hans2004Het voorzetselvoorwerpNederlandse Taalkunde997-131
 • Broekhuis, Hans2007Worstelen met het voorzetselvoorwerp: opmerkingen bij Ina Schermer-Vermeers artikelNederlandse Taalkunde12351-358
 • Duinhoven, A.M1989Het voorzetselvoorwerp. Een zinspatroon in wordingDe Nieuwe Taalgids8240-45
 • Haeseryn, Walter, Romijn, Kirsten, Geerts, Guido, Rooij, Jaap de & Toorn, Maarten C. van den1997Algemene Nederlandse spraakkunstGroningenNijhoff
 • Helmantel, Marjon2002Interactions in the Dutch adpositional domainUniversity of LeidenThesis
 • Hoekstra, Teun1984Transitivity. Grammatical relations in government-binding theoryDordrecht/CinnaminsonForis Publications
 • Hoekstra, Teun2004Arguments and structure. Studies on the architecture of the sentenceBerlin/New YorkMouton de Gruyter
 • Hoekstra, Teun, Lansu, Monic & Westerduin, Marion1987Complexe verbaGLOT1061-77
 • Hoekstra, Teun & Mulder, René1990Unergatives as copular verbs: locational and existential predicationThe Linguistic Review71-79
 • Klooster, Wim2001Grammatica van het hedendaags Nederlands. Een volledig overzichtDen HaagSDU Uitgeverij
 • Loonen, Nard2003Stante pede gaande van dichtbij langs AF bestemming @University of UtrechtThesis
 • Mulder, René & Wehrmann, Pim1989Locational verbs as unaccusativesBennis, Hans & Kemenade, Ans van (eds.)Linguistics in the Netherlands 1989Dordrecht111-122
 • Neeleman, Ad & Weerman, Fred1999Flexible syntax. A theory of case and argumentsStudies in Natural Language & Linguistic TheoryDordrecht/Boston/LondonKluwer
 • Paardekooper, P.C1986Beknopte ABN-syntaksisEindhovenP.C. Paardekooper
 • Schermer-Vermeer, E.C1988De grammatische status van het zogenaamde voorzetselvoorwerpGLOT1111-26
 • Schermer-Vermeer, E.C1990Het voorzetselvoorwerp en het begrip "vorm"De Nieuwe Taalgids83238-247
 • Schermer-Vermeer, Ina2006Worstelen met het voorzetselvoorwerpNederlandse Taalkunde11146-167
 • Schermer-Vermeer, Ina2007Worstelen rond het voorzetselvoorwerp: een reactie op de opmerkingen van Hans BroekhuisNederlandse Taalkunde12358-365
 • Stowell, Tim1981Origins of phrase structureCambridge, MAMITThesis
 • Toorn, M.C. van den1971Het voorzetselvoorwerp als nominale constituentStudia Neerlandica6114-130
 • Toorn, M.C. van den1981Nederlandse grammaticaGroningenWolters-Noordhoff: 7th, revised edition
 • Zwaan, F.L1972Het voorzetselvoorwerpLevende Talen347-350
report errorprintcite